Biblické zamyslenia: Vicki a Robert de Hoxar – piatok 26.6.2020

*|MC:SUBJECT|*Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiPiatok 26.6.2020

Liturgické čítania na dnešný deň

Ježiš stretol muža, ktorý bol nečistý vyvrheľ. Bol malomocný, čo znamenalo, že pre neho medicínsky neexistovala žiadna nádej. Mal prežiť zvyšok svojho života vyčlenený zo synagógy a chrámu, keďže sa jeho telo rozpadalo. Bolo to akoby ho aj Boh odvrhol. Ale vo vnútri tohto muža bola stále nádej. Bola tu stále nepatrná šanca, že by mu niekto mohol pomôcť. Vzdal hold Ježišovi. To znamenalo, že si Ježiša verejne uctil a vyznal ho ako Pána. Potom jednoducho vyslovil pravdu: “Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.” 

V jedinej vete ukázal Ježišovi svoje srdce. Čo bolo jeho prvoradým záujmom? Bol nečistý a teda vylúčený z náboženského života od všetkých bohabojných židov. Neprosil o pomoc, neprosil ani o uzdravenie. Neprosil, lebo to nebolo potrebné. Ježiš už vedel, čo potrebuje. Prosil iba, aby bol očistený.

Ježiš ho chcel očistiť. Uzdravil ho z malomocenstva a žiadal ho, aby to nikomu nehovoril, ale aby sa ukázal kňazovi s obetným darom, ktorý Mojžiš predpísal. Prečo? Pretože to bol dôkaz požadovaný zákonom, aby bol očistený. Bol by potom prijatý naspäť do náboženského života židov. Vidíš, kam tým smeroval? Uzdravenie malomocenstva nebolo to najdôležitejšie. Bol to prostriedok k tomuto výsledku. Ten výsledok bol návrat do duchovného života židov. 

Ježiš povedal pri inej príležitosti: “Hľadajte najprv nebeské kráľovstvo a vaše telesné potreby budú tiež naplnené.” Môžeme vidieť ako tento princíp funguje v tomto čítaní. Čo to ale znamená pre teba a pre mňa? Ak nie sme v Kráľovstve, nemáme žiadnu budúcnosť okrem istej smrti, a sme duchovne oddelení od tých, ktorí sú v Kráľovstve. Takže našou prvou prioritou je dostať sa do Kráľovstva. Ako? Tým, že vzdáme hold Ježišovi, a povieme mu pravdu v modlitbe. “Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.”  On chce. Potom sme očistení od svojich hriechov. Ten obetný dar je obeta bezchybného baránka, zaplatená Ježišom. A tak nás kňaz prijíma do duchovného života cirkvi. Stávame sa súčasťou Otcovej rodiny a naše fyzické potreby po spoločenstve a niekam patriť, sú tiež naplnené.

 

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko
Darujte Otcovmu srdcu pre Slovensko 2%

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu