Biblické zamyslenia: Vicki a Robert de Hoxar – piatok 6.5.2022

*|MC:SUBJECT|*Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiPiatok 6.5.2022

Liturgické čítania na dnešný deň

Kniha Skutkov je záznamom činov, ktoré vykonala raná cirkev. Ale je to aj záznam Božích činov, ktoré zmenili ľudské srdcia. Šavol bol nepriateľom ranej cirkvi. So zápalom prenasledoval Ježišových nasledovníkov vo viere, že slúži Bohu. Keď boli muži pri prenasledovaní zabití, zanechali po sebe vdovy a deti bez otca. A Šavol bol taký dôsledný, že všetci Ježišovi nasledovníci v Jeruzaleme boli buď zabití, alebo utiekli. Niektorí odišli do Damasku, takže Šavol požiadal o právomoc ísť tam a zajať ich a priviesť ich späť do Jeruzalema, aby sa postavili pred súd.

Hneval sa Ježiš na Šavla? To sa tam nespomína. Ale keď stretol Šavla na ceste do Damasku, nezdal sa byť nahnevaný. Jednoducho mu chcel položiť otázku; nie preto, že by nevedel odpoveď. Chcel vedieť, či Šavol pozná odpoveď. A jeho otázka znela: “Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?” Aká úžasná otázka! Šavol prenasledoval Cirkev, pretože neveril v Ježiša. Ale ako by mohol naďalej odmietať veriť v osobu, ktorú stretol; osobu, ktorá sa s ním rozprávala? Toto stretnutie spôsobilo premenu Šavlovho srdca z nepriateľa na evanjelistu. A Ježiš mal pre Šavla úlohu, a on okamžite začal kázať v synagógach v Damasku, že Ježiš je Boží Syn.

Ak robíš niečo, čo by Ježiš neurobil, a učíš iných, aby robili to isté, nemusí sa na teba hnevať. Ale môže sa aj teba niečo opýtať. “Prečo ma prenasleduješ?” Snáď dostaneš jeho otázku a uveríš, že ho zaujíma každý tvoj čin. A môže mať pre teba úlohu, ak budeš ochotný. Ale aj Boh má svoju úlohu. Chce premeniť tvoje srdce, aby si už nechcel robiť to, čo by nerobil Ježiš. A dôkazom jeho efektívnej práce je zmena tvojich vlastných činov. Pozri sa na Knihu Skutkov s novým pohľadom. Každý ľudský čin je ovplyvnený Božími činmi, ak majú ľudia oči na to, aby tieto činy videli.

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Darujte 2% Otcovmu srdcu pre Slovensko
Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko

Spoznajte viac seminár Otcovo srdce
🎥 Videoseminár s Robertom a Vicki de Hoxar
🎧  Podcasty s prednáškami z Otcovho srdca
📖  Kniha Hoxarovcov Život v Otcovej láske

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Spôsob prijímania týchto emailov môžete upraviť alebo sa úplne odhlásiť z odberu