Biblické zamyslenia: Vicki a Robert de Hoxar – pondelok 3.5.2021

*|MC:SUBJECT|*Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiPondelok 3.5.2021

Liturgické čítania na dnešný deň

V tomto čítaní Ježiš jasne rieši problém, ktorý znepokojuje mnohých veriacich. Ide o otázku jednoty kresťanov. Väčšina ľudí vníma osoby ako jednotlivcov: ja som ja a ty si ty. Je to jasné. Sme dve samostatné bytosti. Toto určite platí o fyzickej existencii každého človeka. Keď však začneme uvažovať o duchovnom svete, veci už nie sú také jasné. Jednak sa dozvedáme, že keď sa muž a žena zosobášia, stane sa z dvoch jedno telo – a predsa sú fyzicky oddelení. Duchovný účinok sviatosti manželstva určitým spôsobom premieňa dvoch jednotlivcov na jedného. A keďže Boh týchto dvoch ľudí spojil, človek ich nemôže oddeliť bez duchovných následkov.

Manželstvo medzi mužom a ženou je tiež fyzickým obrazom duchovného manželstva medzi Ježišom a jeho cirkvou. Inými slovami, keď sme pokrstení, sme určitým spôsobom zjednotení s Ježišom a s Otcom (Jn 17,21). Jednota kresťanov teda nie je o tom, že by sa kresťania na všetkom dohodli. Medzi kresťanmi existuje mnoho sporných bodov, pretože majú odlišné uhly pohľadu na rôzne záležitosti. Už keď bol Ježiš medzi nimi, učeníci sa hádali. Pokračovalo to nezhodami v prvotnej cirkvi medzi stúpencami jednotlivých apoštolov. Jednota kresťanov teda nie je o tom, že by kresťania boli zjednotení navzájom. Ide o zjednotenie s Kristom. Toto je veľká vec. Ak skutočne veríme, že Kristus je s nami zjednotený, znamená to, že pre Boha máme obrovskú hodnotu. Kristus vo mne uskutočňuje plán, ktorý má pre mňa. A Kristus v tebe uskutočňuje svoj plán pre teba. Sú to individuálne plány, pretože každý z nás má iné duchovné potreby a príležitosti. Ale čo máme spoločné, je práve jednota s Kristom.

Ježiš ide ešte ďalej. Vyhlásil, že on a Otec sú jedno. Preto robí veci, ktoré robí Otec, a hovorí to, čo hovorí Otec. On je v Otcovi a Otec je v ňom. Čo to znamená pre nás? Ak veríme Ježišovi, potom sme určitým duchovným spôsobom zjednotení aj s Otcom. Nemôžeme teda o sebe, o Ježišovi a Otcovi rozmýšľať ako o jednotlivcoch. Prečo? Pretože sme duchovne zjednotení.

Všimni si ešte raz Ježišov rozhovor s Filipom. „Ako môžeš hovoriť: „Ukáž nám Otca?!“ Keď sa pozrieme na ktoréhokoľvek veriaceho, môžeme požiadať Otca, aby nám prostredníctvom slov a skutkov tohto veriaceho niečo ukázal. Ak skutočne veríš, že Otec a Ježiš sú v nás, budeš týmto slovám a skutkom venovať oveľa viac pozornosti. A Boh cez ne k tebe prehovorí.

A nakoniec, ak sme zjednotení s Ježišom a s Otcom, budeme prirodzene konať skutky, ktoré koná Ježiš. Čo funguje? Ježiš konal zázraky a niektorí kresťania tiež. Učil pravdu a to isté robili aj niektorí kresťania. Miloval tých, ktorých spoločnosť odmieta a niektorí veriaci robili to isté. Položil život za svojich priateľov a niektorí veriaci urobili to isté. Ježiš tiež ľudí sýtil, žehnal im, povzbudzoval ich, slúžil im, atď. Všetci prirodzene robíme niektoré z týchto vecí, keď Otec a Ježiš pracujú prostredníctvom nás. Toto je láska v akcii. Otvor svoje duchovné oči a uvidíš, ako Otec a Ježiš pracujú a hovoria cez každého veriaceho! Úplne to zmení spôsob, akým sa na druhých pozeráš. A tak sa ťa pýtam: Ako môžeš hovoriť „Ukáž mi Otca?!“ Neveríš, že je v Ježišovi a Ježiš je v tebe? Pozri sa do zrkadla. Požiadaj Ducha Svätého, aby ti ukázal, ako cez teba konajú a hovoria. Si oveľa dôležitejší, než si myslíš.

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko
Darujte 2% Otcovmu srdcu pre Slovensko


🔎 Posledná prednáška seminára Otcovo srdce.
📽  Zoznam všetkých zverejnených vyučovaní nájdete TU.
🔔 Upozornenia na Youtube vás nasmerujú na nové videjká.
👉 Upozorníme vás na ne aj na našom facebooku.
🎧 Radšej počúvate? Web | Spotify | Apple podcasts
👍 Ich zdieľaním pomôžete šíriť posolstvo o Otcovej láske.

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu