Biblické zamyslenia: Vicki a Robert de Hoxar – sobota 14.5.2022

*|MC:SUBJECT|*Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiSobota 14.5.2022

Liturgické čítania na dnešný deň

Náš zať sa v posledných dňoch uchádzal o novú prácu. Boli tam dvaja kvalifikovaní muži, ktorí na pohovore dobre obstáli, avšak pozícia bola len jedna. Ten druhý muž to miesto dostal, no náš zať nebol odradený, pretože vedel, že sú aj iné príležitosti, a dôveruje Bohu. 

Dvaja muži boli s Ježišom po celý čas od jeho krstu až po jeho smrť a zmŕtvychvstanie. Obidvaja mali správnu kvalifikácia na tú pozíciu. Matej bol vyvolený, aby sa stal apoštolom. Znamená to, že Justus nemal dostatočnú dôležitosť a hodnotu? Možno, že Matej dostal titul apoštola, ale Barsabáš nebol o nič menej kvalifikovaný robiť rovnakú prácu. Niekedy je jednoduchšie robiť prácu bez toho, aby sme boli zaťažení oficiálnym titulom. Ak cítiš, že si bol prehliadnutý, ak si nedostal prácu, ktorú si chcel, ak si nebol vybraný, možno že takto môžeš hľadať slobodu a pracovať v tichosti mimo reflektorov. Keď nadíde čas, Ježiš si Ťa pozdvihne. 

Apoštol znamená “poslaný” a v Liste Efezanom 4,11 sú apoštoli poslaní, aby pripravili ľudí a vybudovali Kristovo telo. Ježiš bol prvým apoštolom, ktorého Boh poslal. (Hebrejom 3,1). Neskôr v Jánovi 17,18 sa Ježiš modlí za svojich učeníkov, ktorých posiela do sveta ako apoštolov. Tesne pred tým, ako vystúpi do neba, vysiela svojich učeníkov s veľkým zadaním. V nejakom zmysle sme všetci apoštolmi, poslanými niesť posolstvo o Otcovej láske do zraneného sveta. Je niekto, s kým by si dnes mohol hovoriť o Otcovej láske? 

Všetci sme vyvolení; vyvolení Otcom, Ježišom a Duchom Svätým. A toto nie je podmienené žiadnou kvalifikáciou, alebo inou zásluhou. Sme vyvolení, pretože nás milujú. Ak sa dnes stotožňuješ s Barsabášom alebo s našim zaťom, pamätaj, že si nebol prehliadnutý. Bol si vyvolený a toto je Ježišova pravda. Nie si určený byť Ježišovým sluhom, ale priateľom, pretože Ježiš nám hovorí o Otcovi a ukazuje nám Otca. Sluha nepozná plány svojho pána, ale priateľ áno. Keď sa budeme stretávať s Ježišom a Otcom, budeme prinášať ovocie; ovocie Ducha Svätého a budeme mať zmenené postoje a spravodlivé skutky. A taktiež ovocie rozprávania druhým o Ježišovi a Otcovi. Aké ovocie vidíš vo svojom živote ty?

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Darujte 2% Otcovmu srdcu pre Slovensko
Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko

Spoznajte viac seminár Otcovo srdce
🎥 Videoseminár s Robertom a Vicki de Hoxar
🎧  Podcasty s prednáškami z Otcovho srdca
📖  Kniha Hoxarovcov Život v Otcovej láske

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Spôsob prijímania týchto emailov môžete upraviť alebo sa úplne odhlásiť z odberu