Biblické zamyslenia: Vicki a Robert de Hoxar – sobota 9.1.2021

*|MC:SUBJECT|*Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiSobota 9.1.2021

Liturgické čítania na dnešný deň

Je veľmi nápomocné vidieť duchovné princípy v akcii. Keď sa srdce človeka zmení, vždy nasleduje aj zmena správania. Na druhej strane, ak niekto niečo vie vo svojej mysli, ale nie je to spojené so zmenou srdca, jeho správanie zostane nezmenené. Napríklad, niekto sa roky môže snažiť prestať fajčiť, ale stále v tom zlyháva. Ten človek vie, že to ubližuje jeho zdraviu, ale závislosť je silnejšia ako túžba byť zdravý. Ale jedného dňa ten človek dostane novú perspektívu; zmenu srdca. Uverí v lásku, ktorú pre neho má Boh a až potom je schopný s fajčením prestať. Zmena správania je dôkazom zmeny srdca. 

V Jánovom liste vidíme nabádanie, aby sme jeden druhého milovali. Ak naozaj jeden druhého zo srdca milujeme, bude sa to neustále prejavovať aj v našich skutkoch. Milujem Vicki, ale nesprávam sa k nej stále milujúcim spôsobom. Keď sa to stane, potrebujem si uvedomiť, že mám v srdci inú motiváciu než lásku. Zvyčajne je to potreba ochrániť seba samého pred tým, čo ja vnímam ako nedostatok lásky z Vickinej strany. Keď sa zastavím a modlím sa, môžem prijať z neba všetku lásku, ktorú potrebujem. To mi umožní počúvať Vicki bez toho, aby som zareagoval negatívne. V mojom srdci sa obnoví pokoj, tak ako aj v našom vzťahu. To, že som bol schopný rozlíšiť, či je moje srdce motivované láskou, alebo niečím iným, bolo pre mňa veľmi nápomocné. Bol to pre mňa taký “aha” moment, keď som si uvedomil, že duchovné rozlišovanie môže byť aplikované aj na moje srdce; či som bol motivovaný duchom lásky, alebo duchom vlastných záujmov. 

V čítaní z Markovho evanjelia Ježiš chcel, aby sa toto naučili aj jeho učeníci. Jedného dňa bol Ježiš so skupinou hladných ľudí. Učeníci tlačili na Ježiša, aby tých ľudí poslal preč kúpiť si jedlo. Bola pre učeníkov naozaj tak veľkou motiváciou láska k ľuďom, alebo v skutočnosti chceli, aby ľudia odišli a oni by mohli mať čas s Ježišom v súkromí? Možno to bolo aj jedno, aj druhé? Prišiel čas preskúšať ich ducha. Ježiš neposlal ľudí preč. Povedal učeníkom: “Vy im dajte jesť.” (Mk 6,37) Potom Ježiš rozmnožil jedlo, ale učeníci nasýtili dav. Uspeli v prvej časti skúšky. Milovali ľudí tak, ako aj Ježiš. Ale čo tá druhá časť? Chceli mať čas v súkromí s Ježišom na úkor ľudu? Znovu prišiel čas preskúšať ducha. Ježiš ich poslal preč na lodi, zatiaľ čo on ostal s ľudom. Oni šli. Vzdali sa času s ich milovaným Ježišom a nechali ho, aby bol s ľudmi. Uspeli aj v druhej časti skúšky. 

Potom Ježiš rozpustil ľud, a šiel na horu, aby trávil čas osamote s Otcom. Ale Ježiš nikdy neprestal milovať svojich učeníkov. Zo svojho výhodného postavenia videl, že majú problémy. Loď bola zmietaná búrkou. V tom momente sa Ježiš vzdal svojho času s Otcom a kráčal po vode, aby im pomohol. Ježiš aj učeníci boli ochotní vzdať sa času s tým, ktorého najviac milovali, aby pomohli tým, ktorí to potrebovali. Toto správanie ukázalo, že učeníci prijali zmenu srdca od Ježiša. 

Keď budeš nabudúce stáť pred nejakým rozhodnutím, je dobré urobiť správnu voľbu. Ale pred tým, ako to urobíš, zastav sa a chvíľu sa pomodli. Je tvoje rozhodnutie také isté, ako by urobil Ježiš? Ak je to tak, si motivovaný túžbou milovať ľudí? Je táto túžba väčšia ako tvoje vlastné plány? Tak urob to, čo si sa rozhodol urobiť s Ježišom. On umožní to, že uspeješ (Ježiš rozmnožil chlieb a ryby), ale ty budeš mať tú česť konať jeho vôľu (vyjadríš jeho lásku k nim).

 

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko


🔎 Ochutnávka piatej prednášky zo seminára Otcovo srdce.
📽  Celé Robertovo vyučovanie (č. 5) nájdete TU.
🔔 Upozornenia na Youtube vás nasmerujú na nové videjká.
👉 Upozorníme vás na ne aj na našom facebooku.
👍 Ich zdieľaním pomôžete šíriť posolstvo o Otcovej láske.

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu