Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiStreda 14.10.2020

Liturgické čítania na dnešný deň

Ak chcete vedieť, aké bude počasie, môžete sa pozrieť na barometer a zistiť, kam ručička mieri a ktorým smerom sa pohybuje. Pavol nám dáva dva zoznamy, ktoré sú ako duchovný barometer a ktoré nám ukážu, či sme pod vládou Ducha alebo zákona.

Pavol hovorí, že jediná dôležitá vec je žiť vo viere, ktorá sa prejavuje láskou. Ako to urobiť? Táto pasáž v Liste Galaťanom nám to ukazuje. Keď si prečítame prvý zoznam, hriechy tela, všimneme si, že väčšina hriechov sa vyskytuje vo vzťahu. Tieto hriechy súvisia s tým, ako sa správate k iným ľuďom. Ste nahnevaní, závistliví alebo máte žiadostivé myšlienky alebo činy, manipulujete ostatnými, nenávidíte ostatných, máte nezmyselné hádky, ste sebeckí, …? Všetci niekedy odpovieme „áno“ na jedno alebo viac z vymenovaného.

Duch nás vedie lepším spôsobom. Ovocím Ducha je láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, jemnosť a sebaovládanie. Väčšina z týchto atribútov je opäť vyjadrená vo vzťahu k ostatným.

Takže môžeme požiadať Ducha Svätého, aby nás viedol a ukázal nám smer, ktorým ideme. Môžeme ovládať svoje myšlienky, dať si pozor na svoje súdy a kritiku, strážiť si jazyk a hovoriť a konať, keď v našich srdciach vládne láska a pokoj. Ak to urobíme, láska bude rásť v každom vzťahu.

Ježiš videl, že farizeji išli zlým smerom. Milovali zákon a žili podľa zákona, aj keď to ničilo vzťahy. Ježiš vedel, že ich priority neodrážajú Božie priority. Ich očakávania predstavovali pre ľudí veľkú záťaž, nikdy však ostatných nepovzbudzovali ani im neponúkali pomoc. Tiež hľadali skôr súhlas druhých, než aby sa usilovali o súhlas Otca. Namiesto toho, aby sme to vnímali ako kritiku farizejov, môžeme požiadať Ducha Svätého, aby nám ukázal, či a kedy robíme tieto veci aj my.

Takže stručne povedané, 13. verš nás volá k slobode, ale nie k tomu, aby sme sa oddávali telesným žiadostiam; skôr k tomu, aby sme si navzájom pokorne slúžili v láske. Ježiš prišiel ako náš kráľ služobník, aby sme mohli kráčať v jeho šľapajach a pomáhať si navzájom tým, že milujeme svojho blížneho. Pavol varuje, že ak sa navzájom hryzieme a zožierame, musíme si dávať pozor, inak sa navzájom zničíme. O koľko lepšie je navzájom si slúžiť v láske.

 

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu