Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiStreda 18.11.2020

Liturgické čítania na dnešný deň

Včera sme počuli Ježiša, ako hovorí, že stojí pri dverách a klope. Ľudia boli pozvaní, aby si predstavili Ježiša, ktorý stojí pri dverách, a videli, čo sa udeje. V dnešnom čítaní má Ján víziu dverí; vo svojich predstavách vidí dvere. A dvere sa otvoria a on je pozvaný hore do neba. Včera jedlo s Ježišom, dnes návšteva neba. A Ježiš sľúbil tým, ktorí zvíťazia, že s ním zasadnú na trón. Aké úžasné.

Zistila som, že predstavivosť je pre mňa mocným spôsobom, ako sa spojiť s Otcom alebo Ježišom. Je tiež veľmi silná pri modlitbe s ľuďmi, pretože stretnutie s Ježišom alebo Otcom prináša zmenu pohľadu a uzdravenie. Niektorí ľudia sa obávajú, že predstavivosť nie je bezpečná. Aby sme tomu čelili, prosíme Ducha Svätého, aby požehnal a riadil našu predstavivosť s dôverou, že nás povedie zbožným smerom. Iní veria, že predstavivosť nie je skutočná. Pretože Boh žije v nás, komunikuje s nami vnútorne prostredníctvom našich myšlienok, pocitov, túžob, viery a predstavivosti. Aj keď Ježiš hovorí v podobenstvách, pozýva ľudí, aby vstúpili do príbehu prostredníctvom fantázie. Znova a znova vidíme dobré ovocie, keď sa ľudia stretávajú s Bohom týmto spôsobom.

V nebi štyri živé bytosti ohlasujú: „Svätý, svätý, svätý je Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde.“ A vzdávajú slávu, česť a vďaku Ježišovi. Potom dvadsaťštyri starších padá pred Ježiša a klania sa mu zvolaním: „Hoden si, Pane a Bože náš, prijať  slávu, česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci; z tvojej vôle boli a sú stvorené.“

Takže si možno ešte raz predstavíte dvere, prijmete Ježišovo pozvanie a uvidíte, čo vám ukáže. Rovnako ako dvadsaťštyri starších a žalmista môžeme tiež uctievať, chváliť a ďakovať. Môžeme použiť tu napísané slová alebo svoje vlastné.

 

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu