Biblické zamyslenia: Vicki a Robert de Hoxar – streda 5.5.2021

*|MC:SUBJECT|*Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiStreda 5.5.2021

Liturgické čítania na dnešný deň

Včera sa môj vnuk Oliver pýtal na iné náboženstvá. Myslel si, že rôzne náboženstvá majú rôznych bohov, ale nie je to nutne tak. Požiadal som ho, aby si predstavil policajta, ktorý má malého syna. Mnohí ľudia sú v kontakte s policajtom opatrní, pretože má právomoc postihovať každé porušenie zákona, či už úmyselné alebo náhodné. Ale pre svojho syna je milujúcim a chrániacim Oteckom. Je to rovnaký človek, ale má rôzne vzťahy s rôznymi ľuďmi. S Bohom Židov sa zaobchádzalo opatrne, rovnako ako s policajtom. Ale svojim deťom, teda kresťanom, chce byť milujúcim Otcom. Je to ten istý Boh, ale má rôzne vzťahy s rôznymi ľuďmi. Oliver povedal: „Ach, už to chápem.“ Keby sa len dospelí dali tak ľahko presvedčiť. Mnoho kresťanov si stále predstavuje Boha ako nejakého  duchovného policajta. Prečo? To, ako vidíme seba, ostatných a Boha, závisí od pravidiel života, ktoré sme si ako deti zapísali do svojich sŕdc. Nezávisí to od ničoho, čo ktokoľvek iný povie alebo urobí. Ale našťastie, Ježiš má pravdu, ktorá nahradí naše nedorozumenia, a Duch Svätý má schopnosť prepísať pravidlá v našich srdciach, ak mu to dovolíme.

V dnešnom čítaní sú dve skupiny ľudí. V Jeruzaleme bola prvotná cirkev založená na židovskej tradícii. Všetci ľudia v cirkvi sa teda naučili Zákon daný Mojžišovi. Podľa zákona boli teda tiež všetci obrezaní. Inými slovami, pravidlá vpísané do ich sŕdc boli odrazom Mojžišovho zákona. Prirodzene si teda mysleli, že aby bol človek súčasťou ich židovskej cirkvi, musí dodržiavať židovské zákony a tradície. Pavol a Barnabáš viedli ďalšiu časť prvotnej cirkvi, v ktorej bolo veľa pohanov. Títo muži nepoznali Mojžišov zákon a ani ich nelákala predstava obriezky v poslušnosti Bohu, ktorý konkrétne hovoril s Hebrejmi. Cirkev v Jeruzaleme vyslala ľudí, aby zabezpečili dodržiavanie židovskej tradície. Ale Pavol a Barnabáš s návštevníkmi rozhodne nesúhlasili.

Vidíte, čo sa deje? Ľudia s mnohými pravidlami, ktoré si počas detstva vložili do svojich sŕdc, chcú, aby všetci okolo nich dodržiavali rovnaké pravidlá. Pre nich je to to jediné správne. Ľudia, ktorí sa dozvedeli, že Boh chce byť milujúcim Otcom, však túžia po oslobodení od pravidiel pre seba i pre ostatných. Ak sú motivovaní láskou, nepotrebujú také pravidlá.

Keď láska vášho Nebeského Otca vstúpi do vášho srdca, prinesie to slobodu. Ale neočakávajte, že ostatní, ktorí nemajú taký vzťah s Bohom, od seba očakávajú slobodu alebo že ju budú schvaľovať. Pamätajte, že pre mnohých ľudí je Otec Boh riadiacou autoritou, ako napríklad policajt. Ale pre tých, ktorí sú jeho synmi a dcérami, je jednoducho Oteckom. A ak títo ľudia premýšľajú o vzťahu medzi policajtom a jeho synom, myslia si: „Pre neho je to v poriadku, ale ja nemám rovnaký vzťah. A syn by mal dodržiavať zákony rovnako, ako musím ja.” Čo teda môžete urobiť? Je dobré užívať si slobodu, ktorú máte vo vzťahu s Bohom. Ak to ale iní nemajú, rešpektujte ich právo byť odlišní a neurážajte ich tým, že im hovoríte, že sa mýlia. Jedného dňa si môžu všimnúť váš pokoj a šťastie a spýtať sa vás, ako ste to dosiahli. Potom im to môžete vysvetliť.

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko
Darujte 2% Otcovmu srdcu pre Slovensko


🔎 Posledná prednáška seminára Otcovo srdce.
📽  Zoznam všetkých zverejnených vyučovaní nájdete TU.
🔔 Upozornenia na Youtube vás nasmerujú na nové videjká.
👉 Upozorníme vás na ne aj na našom facebooku.
🎧 Radšej počúvate? Web | Spotify | Apple podcasts
👍 Ich zdieľaním pomôžete šíriť posolstvo o Otcovej láske.

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu