Biblické zamyslenia: Vicki a Robert de Hoxar – streda 6.1.2021

*|MC:SUBJECT|*Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiStreda 6.1.2021

Liturgické čítania na dnešný deň

V sobotu sme sa pozreli na účel proroctva. Kedysi Boh hovoril k ľuďom prostredníctvom prorokov, ale teraz Boh hovorí k jednotlivcom priamo, prostredníctvom Ducha Svätého. A tak v súčasnosti je dobrým účelom prorockého vyučovania pomôcť vybudovať si osobný vzťah s Bohom a počúvať, čo hovorí priamo mne. Ako povedal Ježiš, ‘Zákon a proroci boli až do príchodu Jána.’ Toto obdobie sa skončilo. Duch Svätý nám zjavuje veci osobne, aby nás viedol pri našom kráčaní v pravde.

V Matúšovom evanjeliu bola mudrcom zjavená pravda osobne. Videli hviezdu a pochopili jej význam; nasledovali ju do Jeruzalema. Tam sa stretli s Herodesom, ktorý nemal osobné zjavenie pravdy. Požiadal o radu veľkňazov a zákonníkov. Oni verili, že pravda by mohla byť zjavená prostredníctvom Písma, a tak aj bolo. Videli Písmo a pochopili jeho význam. Herodes zostal naďalej v temnote, kým mudrci išli za svetlom. Potom čo sa mudrci stretli s Ježišom a odovzdali mu dary, mali ďalšie osobné zjavenie prostredníctvom sna. A tak sa nevrátili k Herodesovi.  

S kým sa stotožňuješ v tomto príbehu? Tvoja odpoveď ti napovie niečo o tom, ako očakávaš, že budeš komunikovať s Bohom. Si ako mudrci, ktorí mali od Boha osobné vedenie? Si ako veľkňazi a zákonníci, ktorí hľadali poučenie v Písme? Si ako Herodes, ktorý sa spoliehal na vedenie druhých? Si ako Mária, ktorá sa rozhodla byť poslušná tomu, čo jej bolo zjavené? Si ako Jozef, ktorý nasledoval inštrukcie zo sna?

Pastieri boli ako mudrci; mali osobné stretnutie s anjelmi. Svätí apoštoli mali osobné stretnutie s pravdou, v Ježišovi. Ich poslaním bolo vysvetľovať ju ľuďom, až kým títo ľudia nedostali Ducha Svätého a mohli ho osobne počúvať.

Ak chceš byť ako jeden z týchto ľudí, modli sa o to. Popros Ducha Svätého, aby ťa viedol a drž sa toho, čo ti bolo zjavené. Môže to byť zjavené prostredníctvom fyzického sveta okolo teba (ako je hviezda) alebo prostredníctvom Písma, alebo cez niekoho, kto počúva Boha, alebo prostredníctvom vízie alebo sna, alebo na základe tvojich vlastných myšlienok a pocitov na tichom mieste. Keď si myslíš, že máš slovo od Boha, over si to. Ubezpeč sa, či akékoľvek navrhované počínanie prinesie ovocie Ducha Svätého. (To je istý spôsob ako poznať, že Ťa vedie Duch Svätý). Potom uveď svoju vieru do praxe a nasleduj svoju hviezdu.

 

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko


🔎 Ochutnávka piatej prednášky zo seminára Otcovo srdce.
📽  Celé Robertovo vyučovanie (č. 5) nájdete TU.
🔔 Upozornenia na Youtube vás nasmerujú na nové videjká.
👉 Upozorníme vás na ne aj na našom facebooku.
👍 Ich zdieľaním pomôžete šíriť posolstvo o Otcovej láske.

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu