Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiŠtvrtok 10.9.2020

Liturgické čítania na dnešný deň

Pred mnohými rokmi sme v spolupráci s ďalšími dvoma kresťanskými pármi vlastnili hotel. Pri vchode do hotela stáli nádherné vysoké stojace hodiny patriace jednému z párov. Keď som sa na ne pozrela, videla som tam nejaké pohanské symboly a pohoršila som sa v domnení, že to znečistí duchovnú atmosféru. V tom čase som bola nezrelá kresťanka. Namiesto toho, aby sa so mnou majiteľ hádal, vzal ich domov. Mohol vysvetliť, že Ježiš je väčší ako démonické sily a premohol ich, alebo že sa môžeme modliť a žehnať a vykúpiť veci, ktoré si svet vyžiadal. Konal však skôr v láske, než aby využil svoju duchovnú vyspelosť a lepšie vedomosti. Vďaka znalostiam sa môžeme cítiť hrdí a nadradení, čo môže viesť k tomu, že niekoho ponížime, ale láska rešpektuje, ctí a buduje vzťahy.

Rovnaký princíp platí aj v žalme. Boh o nás vie všetko; naše silné a slabé stránky, naše myšlienky a činy. On nás stvoril a je dôverne oboznámený so všetkým o nás. My sa toho však nemusíme báť. Ja viem veľa vecí o Robertovi, a keď sme sa hádali, citovala som to, čo povedal predtým: „Ale povedal si …“ Cítil sa zraniteľný a v budúcnosti sa zdráhal vyjadriť svoje názory. Použila som svoje vedomosti proti nemu, nekonajúc v láske. Otec taký nie je. Má dokonalé znalosti, ale vždy bude konať iba v láske.

Lukáš nás povzbudzuje, aby sme konali v láske, nie tak, ako koná svet, ale aby sme milovali svojich nepriateľov. Bojíme sa, že keď tak budeme robiť, využijú nás. Vo svete ľudia očakávajú, že niečo dostanú späť. Ak ma pozvete na večeru, pozvanie vám neskôr vrátim. Ak si od vás požičiam cukor na pečenie koláčov, dám vám z koláčikov, ktoré som upiekla. Ježiš nás žiada, aby sme išli ďalej. Ježiš prejavil svoju lásku ku všetkým, vrátane svojich nepriateľov tým, že za nich zomrel na kríži. Jeho láska prúdi k nám a my milujeme jeho a ostatných. Na oplátku nám určil vzor. Hovorí: ‚Nesúďte, neodsudzujte, ale odpúšťajte a dávajte.‘ Je niekto, koho ste súdili alebo odsúdili alebo potrebujete mu odpustiť? Je niečo, čo by ste mohli niekomu dať ako prejav lásky?

 

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu