Biblické zamyslenia: Vicki a Robert de Hoxar – štvrtok 29.4.2021

*|MC:SUBJECT|*Otcovo srdce pre Slovensko

Pozri v internetovom prehliadačiŠtvrtok 29.4.2021

Liturgické čítania na dnešný deň

Boh je svetlo a nie je v ňom žiadna tma. Pred mnohými, mnohými rokmi sme boli mladí kresťania, ktorí sa práve stretli s Ježišom. Boli sme na stretnutí domácej skupiny a rozhovor sa presunul k okultným veciam. Spomenula som si, ako som v 18-tich rokoch bola na seanse a povedala som o tejto skúsenosti ostatným: bolo to strašidelné, veci sa začali diať bez nášho pričinenia. Okamžite sme s tým prestali a už som na to viac nemyslela. Vedúci skupiny sa ponúkli, že sa za mňa pomodlia a ja som súhlasila. Na moje prekvapenie ma postavili do stredu skupiny a všetci ostatní sa zhromaždili naokolo, aby sa modlili. Keď sa modlili, mala som obraz škorpióna, ktorý bol akoby na mne zachytený; postupne sa uvoľňovala noha za nohou, až nakoniec zo mňa spadol. V tom okamihu miestnosť naplnilo oslnivé biele svetlo. Také svetlo som nikdy predtým ani potom nezažila. Predstavujem si, že to bolo ako svetlo, ktoré Šavol videl na ceste do Damašku. Boh je svetlo. V prítomnosti modlitby veriacich ma opustil ten okultný vplyv. 

Nechápala som, že to, čo som robila, bolo hriešne. Ale Ježiš ma vo svojej milosti a milosrdenstve očistil od môjho hriechu a temnoty. Zomrel, aby oslobodil každého človeka od jeho hriechu, aby mohol spoznať Boha ako svojho Otca. Ak ste sa zaoberali okultnými vecami, nech by sa vám zdali byť akokoľvek neškodné, povzbudzujem vás, aby ste sa modlili a oslobodili. A podobne, ak si uvedomujete akýkoľvek iný hriech, vedzte, že Ježiš zomrel, aby ste boli slobodní. On nikoho neodsudzuje. 

A našou odpoveďou môže byť chvála a vďaka Pánovi, keď pamätáme na všetky dobrodenia, ktoré nám dáva. Je nám odpustené, aby sme mohli odpúšťať iným. Prijímame jeho súcit a útechu, aby sme mohli utešovať ostatných. Sme uzdravení zvnútra i zvonka, a uzdravení ľudia prinášajú uzdravenie ostatným, zatiaľ čo zranení ľudia ubližujú ľuďom. Sme deti nášho Otca a pre každého z nás má korunu. Ako vyzerá tvoja koruna?

Email

Facebook

Website

Tieto zamyslenia tvoríme aj vďaka vám.

Chcem podporiť Otcovo srdce pre Slovensko
Darujte 2% Otcovmu srdcu pre Slovensko


🔎 Posledná prednáška seminára Otcovo srdce.
📽  Zoznam všetkých zverejnených vyučovaní nájdete TU.
🔔 Upozornenia na Youtube vás nasmerujú na nové videjká.
👉 Upozorníme vás na ne aj na našom facebooku.
🎧 Radšej počúvate? Web | Spotify | Apple podcasts
👍 Ich zdieľaním pomôžete šíriť posolstvo o Otcovej láske.

Vaši známi, ktorým chcete tieto biblické zamyslenia v slovenčine odporučiť,
sa môžu prihlásiť na odber TU.
Na odber biblických zamyslení v originálnom znení v angličtine sa dá prihlásiť TU.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Chcete zmeniť spôsob prijímania týchto emailov?
Môžete upraviť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odberu