Milí priatelia!

V dňoch od 25.8. do 27.8.2017 sa v Mestskej športovej hale v Trnave uskutoční Katolícka charizmatická konferencia. Všetci ste srdečne pozvaní.

Najlacnejšie ubytovanie je možné v hoteli Spektrum. Vstup je voľný, konferenčné poplatky dobrovoľné (Č.účtu KCHO VUB IBAN: Sk87 0200 0000 0018 0062 9557). Kontakt: 0904 549 333, 1mlorincova@gmail.com (Mária Lörincová)

Piatok 25.8.2017

12:00 Registrácia a ubytovanie
15:00 Privítanie, chvály (Vdp. Dušan Lukáč)
16:00 Prednáška (Vdp. Václav Kocián)
17:30 Sv.omša (arcibiskup Ján Orosch)
19:30 Chvály, svedectvá (Vierka Nemcová)

Sobota 26.8.2017

8:30 Ranné chvály
9:30 Prednáška: “On mě oslaví.” (Jan 16,14) (páter Vojtech Kodet)
11:15 Prednáška: “Žijte v moci Božího Ducha.” (Gal 5,16) (páter Vojtech Kodet)
12:00 Obedňajšia prestávka
14:00 Chvály, korunka, služba modlitbou, spovedanie
16:00 Prednáška: “Plamen Ducha nezhášejte.” (1Sol 5,19) (páter Vojtech Kodet)
17:30 Sv.omša (Mons. Peter Brodek, generálny vikár)
19:30 Chvály+adorácia (Mons. Peter Brodek, generálny vikár)

Nedeľa 27.8.2017

8:30 Ranné chvály
9:30 Prednáška: “Dostanete sílu Ducha Svatého a budete mi svědky.” (Sk 1,4) (páter Vojtech Kodet)
11:00 Sv.omša, záver (Vdp. Václav Kocián, homília páter Vojtech Kodet)