Poďakovanie Pánu Bohu za pomoc v UPeCe v roku 2023

Ďakujeme nášmu dobrému Pánovi za požehnanie i dobrodenia, ktoré nám preukázal v uplynulom
roku. Zároveň prosím o jeho požehnanie do ďalších dní nastávajúceho roka.
Počas skúškového obdobia sme požehnávali priestory univerzity i internátov. Pán postupne zapaľuje
srdcia ľudí svojou láskou i záujmom o aktivity UPeCe na UNIZA z prostredia jej zamestnancov.
Požehnali sme mnohé kancelárie, laboratóriá, dielne, pracoviská, izby aby Pán chránil a sprevádzal
všetkých, ktorí tu pracujú, študujú i žijú. Spolu tak vytvárame podmienky na to, aby Pán bol prítomný
k každej činnosti UNIZA a viedol všetkých členov akademickej obce hľadať, nachádzať a šíriť trvalé
hodnoty dobra, pravdy a krásy. Objavovať Božiu blízkosť a prinášať ho ostatným.
19.1.2023 sa naše UPeCe dožilo krásnych 25 rokov svojej existencie. Informáciu o tomto jubileu sme
šírili prostredníctvom sociálnych sietí i TV LUX (boli sme hosťami relácie Doma je doma – 25 rokov
UPeCe v Žiline). Oslavy mali 2 časti. Jedna pre akademickú obec – slávnostné Te Deum bolo 17. mája
a druhá časť bola 17. júna pre dobrovoľníkov, brigádnikov a sympatizantov nášho UPeCe. Obe začínali
ďakovnou sv.omšou a pokračovali priateľským stretnutím, občerstvením i rozhovormi v priestoroch
Paľovej búdy.
11.októbra sme slávnosťou Veni sancte (sv. omša v kostole na Vlčincoch a neformálne pohostenie
i predstavenie UPeCe v priestoroch Paľovej búdy) zahájili nový akademický rok. Pokračujeme v
pravidelných stretnutiach na internátoch Veľký diel, v klubovni Prístav i v priestoroch Paľovej búdy
a tiež máme mládežnícke sv. omše (streda 17.30 Vlčince). V novembri sme mali kalčetový turnaj
a začíname spoluprácu s novovzniknutých klubom študentov – Deska klubom. S ich pomocou sa
uskutočnili 2 stretnutia kreatívneho písania, pomôžu nám pri realizácii tradičných i nových turnajov či
stretnutí pre študentov. Počas voľných hodín k nám prichádzali študenti na kávu či čaj, samoštúdium
či šport (hokejbal, ping pong, kalčeto, biliard). Študenti i zamestnanci univerzity prichádzali prijímať
sviatosti či pomodliť sa do kaplnky pred sviatostného Ježiša. Semestrálne prednášky sme ukončili
slávnostnou štedrou večerou (generálkou tej ozajstnej 😉 ) 14.12. (začali sme ďakovnou sv. omšou
o 17.00 a pokračovali spoločným časom večere – nechýbali ani naši priatelia dobrovoľníci
z akademickej obce a pomocníci UPeCe. Posledný týždeň semestra sa niesol v duchu zápočtov či
skúškových predtermínov a tiež vrcholila príprava na vianoce. Sviatosť zmierenia sa vysluhovala
nielen v kostole či našej kaplnke ale aj v prostredí univerzity či internátov.
Postupne rozširujeme povedomie otvorenosti areálu i vnútorných priestorov Paľovej búdy i celého
UPeCe pre miestnu komunitu (UNIZA, Solinky, Vlčince). Spolupracujeme s farnosťami, firmami
i rodinami. Paľova búda rada prichýli nielen univerzitnú rodinu, ale všetkých ľudí dobrej vôle. Opäť sa
snažíme vrátiť do nej život Žilinčanov.

 • V zimných mesiacoch sme vymenili osvetlenie ihriska za úspornejšie led osvetlenie, aby naši
  hokejbalisti mohli večer športovať.
 • Na jar sa nám podarilo s podporou i pomocou zamestnancov susednej firmy Assecco – CEIT
  vysadiť nové stromčeky okolo ihrísk (30ks jedlí a smrekov), maliny (40ks) okolo zadného plota
  i popínavé borievky pod lipou (50ks) pri prednej bráne.
 • Presťahovali sme priestory kaviarne UPeCe do priestoru bývalej už nevyužívanej vrátnice.
  Tak kaviareň získala priamy prístup z terasy a vznikol nám priestor na novú klubovňu.
 • Vytvorili sme (aj s pomocou Mesta Žilina) 2 nové kompostéry na trávu i bioodpad zo záhrady.
 • S pomocou dobrovoľníkov sme v projekte Naše mesto renovovali kovové konštrukcie na
  ihriskách (bránky, basketbalové koše) i zeleň v prednej časti areálu.
 • Renovovali sme zadnú časť drevenej fasády Paľovej búdy.
 • Od jari sa nám podarilo zvýšiť počet súkromných akcií, z ktorých prenájom nám pomohol
  pokryť rekonštrukčné a výrazne zvýšené (o cca 130%) prevádzkové náklady. Počas celého
  roka tak je možnosť pre širokú verejnosť využívať priestory Big hall, terasy i trávnatú plochu či
  altánok s ihriskami na oslavy, krstiny, posedenia, školenia. (kaviareň ponúka možnosť
  zabezpečiť cateringové služby)
 • V auguste sme realizovali chodník za zadnou časťou budovy, aby sa dalo prejsť okolo nej bez
  zablatenia. Tak sa môže viac využívať aj zadný vchod do budovy – najmä keď sú obsadené
  priestory predných vchodov.
 • Koncom leta sme zahájili rekonštrukciu priestorov bývalej kaviarne. Zriadili sme v nej umývací
  kút (pult, umývačka riadu, dvojitý drez) kde si môžu ľudia z osláv umyť riad. Pod dozorom
  statika sme vytvorili otvor do kaplnky, aby sa mohlo sv.omší zúčastniť väčšie množstvo ľudí
  (max. 40) prepojením oboch susediacich miestností.
 • Pustili sme sa do opravy nefunkčného krbu. Práce si napokon vyžiadali nové vyvložkovanie
  komína, odstránenie starého krbu (po konzultácii s kominármi za účelom zvýšenia
  bezpečnosti). Dnes máme zapojené 2 piecky – v Bighall i v klubovni.
 • V pivniciach sme vymenili staré kovové okná za nové plastové, aby pivnice nepremŕzali a dali
  sa uzatvárať.
 • V septembri nám dobrovoľníci darovali a inštalovali 2 nové zrubové hojdačky. Tiež sme
  odstzránili starú poškodenú od altánku.
 • Počas jesene sa nám v spolupráci s UNIZA podarilo získať nové zariadenie do klubovní. Za čo
  ďakujeme všetkým ochotným zamestnancom UNIZA.

Práce sa nám podarilo realizovať s pomocou darov dobrodincov, ktorí prichádzali na Paľovu búdu či
posielali dary na účet, pomohli aj výnosy z prenájmov či 2%, práca dobrovoľníkov z radov študentov,
absolventov či sympatizantov UPeCe. Nech Pán požehná i odmení dobrotu každého z nich + 🙂

S Pomocou Božou i pomocou dobrovoľníkov z radov UNIZA, UPeCe i sympatizantov plánujeme v roku
2024 tieto aktivity:

 • Trojkráľové požehnanie priestorov UNIZA (vytvoriť verejnú tradíciu požehnávania pre
  všetkých, ktorí budú mať záujem)
 • Vymaľovať spoločenskú sálu Bighall i vonkajšiu fasádu Paľovej búdy.
 • Zvyšovať povedomie o UPeCe, aby k nám počas prichádzalo viac študentov i zamestnancov
  UNIZA (sviatosti, stretnutia, besedy, kávička, priateľské rozhovory)
 • Obnoviť poškodené schodisko na terasu a vytvoriť prístupový chodník pre pohodlnejší prístup
 • K aktivitám pridať pôstnu duch. obnovu študentov i zamestnancov UNIZA
 • Rozvíjať sociálne aktivity UPeCe v spolupráci s Diecéznou charitou Žilina a tiež v oblasti
  pastorácie Rómov a menšín v Žilinskej diecéze.

Nech Pán požehnáva i sprevádza dielo Univerzitnej pastorácie i rozvoj komunity UPeCe pri UNIZA.
Prosíme o vaše modlitby i obety za toto dielo.
Ďakujeme 🙂 +

Michal Melišík
univerzitný kaplán
duchovný správca UPeCe sv. Pavla v Žiline