UPeCe 2%

Drahí podporovatelia UPeCečka, na začiatku roka Vás chceme poprosiť o podporu pre Univerzitné pastoračné centrum v Žiline. Venujte 2% zo svojej zaplatenej dane. Vás to nestojí nič (okrem niekoľkých minút vášho času). Nám to však pomôže šíriť Božie kráľovstvo medzi študentami. Nejde nám iba o rozumové poznanie Boha, ale o životný štýl,...

Continue reading

Vízia UPeCe na rok 2021

Milí naši UPeCečkári 😊 Máme pred sebou rok 2021. Bude výrazne ovplyvnený COVID19, ale zároveň ponúka nové možnosti žitia našej univerzitnej rodiny a ohlasovania evanjelia. S Božou pomocou sa budeme usilovať vytvárať nové priateľstvá a spolu kráčať životom i k Ježišovi. Plánujeme: (podľa možností aktuálnej epidemiologickej situácie) Spoločné výlety do prírody, opekačky, (aspoň v malých skupinkách),...

Continue reading

Poďakovanie a zhodnotenie roku 2020 na UPeCe

Milí naši členovia rodiny UPeCe 😊 Blíži sa záver roku 2020 a je to príležitosť na informácie o novinkách, ktoré sa udiali. Od 1.7.2020 odišiel univerzitný kaplán Zdenko Mezovský. Ďakujeme mu za jeho dlhoročnú službu univerzitným mladým i vyučujúcim. V novom pôsobisku (Farnosť Zástranie) mu vyprosujeme svetlo Ducha Svätého, Božie požehnanie a farníkov ochotných počúvať...

Continue reading

Sv. omše na UPeCe aktuálne

Počas najbližšieho týždňa vás na UPeCe čaká nasledovný duchovný program: Utorok 6.10. sv. omša ZA Vlčince o 17:30 – Veni Sancte – budeme prosiť Ducha Svätého o pomoc na začiatku akademického roku (pedagogovia a študenti) streda 7.10. o 17:30 študentská sv. omša ZA Vlčince – pozývame najmä študentov zo Žiliny...

Continue reading