Poďakovanie Pánu Bohu za pomoc v UPeCe v roku 2023

Ďakujeme nášmu dobrému Pánovi za požehnanie i dobrodenia, ktoré nám preukázal v uplynulomroku. Zároveň prosím o jeho požehnanie do ďalších dní nastávajúceho roka.Počas skúškového obdobia sme požehnávali priestory univerzity i internátov. Pán postupne zapaľujesrdcia ľudí svojou láskou i záujmom o aktivity UPeCe na UNIZA z prostredia jej zamestnancov.Požehnali sme mnohé kancelárie, laboratóriá, dielne, pracoviská, izby aby Pán...

Continue reading

Krížová cesta za UNIZA

Pozývame na krížovú cestu za UNIZA. Začíname v stredu 15.3.2023 o 18:30 pri internátoch DE-DF na parkovisku, pôjdeme popri menze, AS, AR, rektoráte a ukončíme ju v Paľovej búde. Pridaj sa k nám aj TY! Pozývame aj na študentskú sv. omšu v kostole na Vlčincoch o 17:30. Pozvi aj kamošov...

Continue reading

Program UPeCe -letný semester 2022/2023

Denne sv. omša v kostole na Vlčincoch:-6.30-17.3030 minút pred sv. omšou je možnosť sviatosti zmierenia. UPeCe – Paľova búda je otvorená počas pracovných dní od 8.00 do 18.00( spoločenské hry, šport, spoločenstvo, kávička, modlitba, priestor na štúdium). Možnosť rozhovoru či sv. spovede po dohode s kaplánom. Stretká:   -utorok 19.00 internáty...

Continue reading

Poďakovanie Pánu Bohu za pomoc v UPeCe v roku 2022 a vízia do roku 2023

Poďakovanie Pánu Bohu za pomoc v UPeCe v roku 2022 Ďakujeme nášmu dobrému Pánovi za požehnanie i dobrodenia, ktoré nám preukázal v uplynulom roku. Zároveň prosím o jeho požehnanie do ďalších dní nastávajúceho roka. 10.novembra sme slávnosťou Veni sancte (sv. omša v kostole na Vlčincoch a neformálne pohostenie i predstavenie UPeCe v priestoroch Paľovej búdy) zahájili nový akademický rok...

Continue reading